Utlendingsrett

Utlendingsrett / Asylsaker

Vi behandler alle typer saker – herunder saksområdene:
-    Asyl
-    Familieinnvandring
-    Familieinnvandring i medhold av EØS- og direktiv 2004/ 38 EF
-    Utvisning

 

***

Ta kontakt
Vi ønsker å kunne hjelpe deg!

Telefon: 73 99 04 40

firmapost@advokatgarden.no

Kontoradresse/besøksadresse: Munkegata 41, 2. etg.

7010 Trondheim

 

Postadresse:
Postboks 500, 7405 Trondheim

  • Facebook - Hvit sirkel

© 2019 Advokatgården. Utviklet av Amadeus Reklame