top of page

Privat mekling

Privat mekling

Vi tilbyr privat mekling.


Det kan bli dyrt å gå til rettssak for å løse uenigheter og tvister. En bedre og rimeligere løsning kan være at partene går sammen om en felles advokat, som kan forklare for dem hva som er rettstilstanden på området det er uenighet om.

 

Advokaten kan hjelpe partene til å komme fram til en god og rettferdig løsning.

Utenrettslige forlik kan dessuten gi bedre mulighet for et godt forhold og samarbeid mellom partene i framtiden. 

***

bottom of page