top of page

Advokatgården

Om oss

Advokatgården har gitt juridisk hjelp, fri rettshjelp og veiledning til Trondheims befolkning siden 1988. Advokatene har vært rekruttert fra et bredt spekter av forskjellige fagfelt og områder. Vi er lokalisert nederst i Munkegaten, ved Ravnkloa.

Hovedområdet for virksomheten har vært allmenn juridisk praksis for folk flest, og vi tilbyr i dag en samlet ekspertise innen de fleste fagområder.

 

Ofte er mennesker som trenger juridisk bistand i en vanskelig livssituasjon. Dette stiller ekstra krav til advokatene om innsikt også i mellommenneskelige relasjoner. Et hovedmål for alle i Advokatgården har alltid vært å yte maksimal service og omsorg for de som søker råd og veiledning hos oss. Vi er stolte av å kunne hevde at vi mener å ha lang og god erfaring i dette.

 

I takt med utviklingen av den mer generelle juridiske tjenesteytelse i samfunnet, er mer vekt også de senere år lagt på konfliktløsing og megling, med et tilstrebet mål om at en konflikt eller et problem ikke unødig blir brakt inn til en fordyrende domstolbehandling.

 

Søker du bistand og veiledning hos oss, står vi til disposisjon og skal gjøre vårt ytterste for at ditt problem skal løses til din største tilfredsstillelse. Advokatgården har advokater i Trondheim med lang erfaring. Vi søker om fri rettshjelp for deg, dersom du har krav på dette.

 

Trenger du Advokat i Trondheim, ta kontakt med Advokatgården.

Våre medarbeider

Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening og er av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet.

Advokatene
Torfinn K. Svanem Advokat

Torfinn K. Svanem      |      Advokat 

 • Juridisk Embetseksamen 1985, advokat fra 1991.

 • Ansatt i Justisdepartementet 1986 - 1987.

 • Ansatt som politijurist ved Trondheim Politikammer 1987 - 1990.

 • Dommerfullmektig ved Narvik Byrett 1990 - 1991.

 • Advokatfullmektig i Advokatgården 1991-1992.

 • Advokat med egen praksis i Advokatgården fra 1992.

 • Fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra 1996.

 • Medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

 • Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på barnevern- og familierett, samlivsbrudd, arv- og skifterett, strafferett, trafikksaker og førerkortbeslag.

Arve Røli Advokat

Arve Røli     |      Advokat 

 • Bachelor fra Handelshøyskolen BI 1992

 • Juridisk Embetseksamen 1998.

 • Advokatfullmektig i Advokatgården 1998-2000.

 • Ansatt advokat i Advokatgården 2000-2001.

 • Advokat med egen praksis i Advokatgården fra 2001.

 • Fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett 2011 - 2023.

 • Fast bistandsadvokat for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra 2023.

 • Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på barnevern og barnerett, familierett, samlivsbrudd, arbeidsrett, tingsrett, skifterett, jordskifterett og strafferett.

 • Forsvareroppdrag.

Anne-Marie Berg Advokat

Anne-Marie Berg      |      Advokat 

Mobil: 924 00 601
Telefon: 73 99 04 40

anne-marie.berg@advokatgarden.no

English speaking

 • Juridisk Embetseksamen 1993.

 • Advokatfullmektig 1995-1997

 • Advokat med egen praksis fra 1997.

 • Bred erfaring med barnevernssaker.

 • Advokatpraksis med hovedvekt på barnefordeling, barnevern, samlivsbrudd, trygderett, eiendomsrett, asyl- og utlendingssaker.

 • Bistandsadvokatoppdrag/voldsutsatte kvinner.

Les mer

Kari Rødli Advokatsekretær

Kari Rødli      |      Advokatsekretær 

Advokatene har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret i IF Forsikring, tlf. 02400, Chartis Forsikring, tlf. 22 00 20 20 og Vital Forsikring, tlf 05226. Dekningsområdet gjelder for hele Norge.


Dersom det skulle være behov for å benytte klageordningen for advokattjenester - disiplinærordningen, henvises til ytterligere informasjon på Advokatenhjelperdeg.no.


Advokatene tilknyttet kontorfellesskapet har i tillegg til ordinær juridisk praksis erfaring fra offentlig forvaltning og fra domstolene.
 

bottom of page