top of page

Trygderett/NAV-saker

Har du fått avslag fra NAV?

Vi bistår med å klage på feil vedtak fattet av NAV.

​​

Trygderett/NAV-saker

Vi er behjelpelige med alle typer saker hos NAV så som
- Uførepensjon
- Ung ufør
- Arbeidsavklaringspenger
- Sykepenger
- Dagpenger
- Grunnstønad - hjelpestønad
- Yrkesskade


Ved klage på vedtak fra NAV kan søkeren ha krav på fri rettshjelp. Dette avhenger av vedkommende inntekt.

Trygderett

Våre advokater fører også saker for Trygderetten. Vi hjelper deg med din klage og bistår helt til trygderetten og domstolene hvis dette er påkrevet for å få løst saken.  Saken din vurderes opp imot gjeldende regelverk, og vi har god erfaring med å få løst sakene.


Ved klage på vedtak fattet av Nav kan du ha krav på fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag.

***

bottom of page