Trygderett/NAV-saker

Har du fått avslag fra NAV?

Vi bistår med å klage på feil vedtak fattet av NAV.

​​

Trygderett/NAV-saker

Vi er behjelpelige med alle typer saker hos NAV så som
- Uførepensjon
- Ung ufør
- Arbeidsavklaringspenger
- Sykepenger
- Dagpenger
- Grunnstønad - hjelpestønad
- Yrkesskade


Ved klage på vedtak fra NAV kan søkeren ha krav på fri rettshjelp. Dette avhenger av vedkommende inntekt.

Trygderett

Våre advokater fører også saker for Trygderetten. Vi hjelper deg med din klage og bistår helt til trygderetten og domstolene hvis dette er påkrevet for å få løst saken.  Saken din vurderes opp imot gjeldende regelverk, og vi har god erfaring med å få løst sakene.


Ved klage på vedtak fattet av Nav kan du ha krav på fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag.

***

Ta kontakt
Vi ønsker å kunne hjelpe deg!

Telefon: 73 99 04 40

firmapost@advokatgarden.no

Kontoradresse/besøksadresse: Munkegata 41, 2. etg.

7010 Trondheim

 

Postadresse:
Postboks 500, 7405 Trondheim

  • Facebook - Hvit sirkel

© 2019 Advokatgården. Utviklet av Amadeus Reklame