Fri rettshjelp

Advokaten gir orientering om fri rettshjelp som varierer etter inntekt. Type sak er også avgjørende. Advokatene bistår med søking om fri rettshjelp.

Inntektsgrense er pr. dato (brutto årsinntekt):

  • Ektefeller/samboere: kr 369.000

  • Enslige: kr 246.000


Det ilegges egenandel for mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsats, som pr. 01.01.2021 er kr 1.085,-. Egenandel fritt rettsråd er én gang salærsatsen. Egenandel fri sakførsel er 25 % av utgiftene, oppad begrenset til  8 x salærsatsen (kr 8.680,-).

Personer som har en årlig brutto inntekt under kr 100.000,- er fritatt egenandel. Advokaten sender søknad etter å ha innhentet din lønns- og/eller trygdeinntekt. Ved å klikke her kan du laste ned og fylle ut skjema for fri rettshjelp.

Last ned skjema for fri rettshjelp 

Ta kontakt
Vi ønsker å kunne hjelpe deg!

Telefon: 73 99 04 40

firmapost@advokatgarden.no

Kontoradresse/besøksadresse: Munkegata 41, 2. etg.

7010 Trondheim

 

Postadresse:
Postboks 500, 7405 Trondheim

  • Facebook - Hvit sirkel

© 2019 Advokatgården. Utviklet av Amadeus Reklame