top of page

Arbeidsrett 

Advokatgården bistår både ansatte og arbeidsgivere i tvister i arbeidsforhold.

Arbeidsrett 

Advokatgården bistår både ansatte og arbeidsgivere i tvister i arbeidsforhold. Arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter er regulert både i lov og avtaler. Tvister i arbeidsforhold kan være svært belastende å stå i for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Advokatgården bistår slik at partenes rettigheter blir ivaretatt og til at prosessen blir riktig i forhold til lovgivning og avtaleverk. Faglig rådgivning under prosessen vil både bidra til en bedre prosess, raskere løsninger og mindre belastninger for partene.

***

bottom of page