top of page

Eiendom

Advokatgården bistår både selgere og kjøpere av fast eiendom i forbindelse med tvister mellom partene på grunn mangler ved eiendommen. Hvorvidt det foreligger mangler ved eiendommen vil bero på avtalen mellom kjøper og selger og de lover som regulerer avtaleforholdet.

Eiendomstvister

Advokatgården bistår både selgere og kjøpere av fast eiendom i forbindelse med tvister mellom partene på grunn mangler ved eiendommen. Hvorvidt det foreligger mangler ved eiendommen vil bero på avtalen mellom kjøper og selger og de lover som regulerer avtaleforholdet.

Mangler kan blant annet være at eiendommen ikke har den kvalitet som er avtalt eller som eiendommen skal ha i henhold til loven. Mangler kan også være at eiendommen ikke har en størrelse som er avtalt eller ikke kan benyttes slik forespeilet. Advokatgården kan bistå med å avklare om det forligger mangler og i så fall bistå med å fremme krav i form av retting, prisavslag, heving og/eller erstatning.

Jordskifterett

I jordskifteretten avgjøres tvister om bruksretter og servitutter som tilligger fast eiendom.
Jordskifteretten avgjør dessuten tvist om eiendomsforhold og tomtegrenser.

Vi tilbyr hjelp i slike saker.

 

Oppgjørsoppdrag

Advokatgården bistår selger og kjøper med oppgjørsoppdrag ved overdragelse av fast eiendom. Fast eiendom omfatter både eneboliger, leiligheter og fritidseiendommer herunder eiendommer på festet grunn. Vår bistand er begrenset til å utforme kontrakt, skjøte, gjennomføre tinglysning og foreta oppgjør mellom partene. Oppgjør gjennom advokat sikrer at prosessen gjennomføres trygt og sikkert for begge parter og at eventuelle lånegiveres rettigheter blir sikret.

Hjemmelsoverføring og skjøte

Vi er behjelpelig ved hjemmelsoverføring av eiendom både i forbindelse med salg, arv og skifteoppgjør ved samlivsbrudd.

Leiekontrakter

Vi bistår partene med å sette opp leiekontrakt.

Vi bistår dessuten ved tvist om leieforhold, enten du er leietaker eller utleier.

***

bottom of page