top of page

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Pasientskadeerstatning - Helseskade

Dersom man utsettes for feilbehandling i helsevesenet kan det vare grunnlag for pasientskadeerstatning.

 

Voldsoffererstatning

Ved skade eller økonomiske tap på grunn av en straffbar handling, kan man søke om voldsoffererstatning. Det kan også være grunnlag for oppreisningserstatning. 

 

Våre advokater bidrar med hjelp i slike saker

bottom of page