top of page

Arv

Hvilke rettigheter har du krav på ved arv? 

Arv

Hvilke rettigheter har du krav på ved arv ?  


Uten testamente:
Arv:

Svaret beror på hvem man er i forhold til arvelater. Der det ikke er opprettet et testamente arver den nærmeste familie alt etter avdøde. Nærmeste familie kan være barn, barnebarn, foreldre og søsken.  Det kan også være onkler og kusiner, lovens arverett stopper der.


Samboere har også en arverett, men denne er begrenset. Samboers arverett er derfor ikke lik ektefellers arverett, og arver på visse vilkår.


Ofte beror konfliktene i et arveoppgjør på hva de enkelte eiendeler er verd der de ikke selges.  Advokatgården kan her hjelpe deg med å finne rett verdi, eventuelt bistå med å legge eiendeler ut for salg slik at du får det du har krav på. 

Retten til å sitte i uskifte:

Å sitte i uskifte innebærer at arven etter avdøde ikke fordeles til arvingene før lengstlevende er død.  Først da fordeles arven mellom arvingene.


Lengstlevende blir ved uskifte personlig ansvarlig for avdødes gjeld og forpliktelser. Det er derfor viktig at man sørger for å skaffe seg oversikt over eiendeler og gjeld før man tar beslutningen om uskifte.


Ektefelle med felles livsarvinger etter avdøde har krav på å sitte i uskifte. En ektefelle har ikke rett til å sitte i uskifte i forhold til avdødes særkullsbarn. Særkullsbarn kan imidlertid avgi et samtykke til uskifte for gjenlevende.  


En samboer har en begrenset rett til uskifte i forhold til ektefeller, men retten er sikret i forhold til bolig, hytte og bil. For at en samboer skal kunne sitte i uskifte er det et vilkår at man har eller venter felles barn med avdøde.

Testament:

Et testamente er lurt å sette opp. Det gir trygghet for deg til å bestemme hva som vil skje med dine eiendeler hvis du faller ifra, og dette er noe man kan sette opp når man enda er ung og frisk.


Det gir også trygghet til din ektefelle eller samboer der de ikke har rett til å sitte i uskiftet bo.
Du kan bestemme helt eller delvis hva som skal skje med det du etterlater deg.  


Vår erfaring er at man venter litt for lenge med å ta tak i arveplanleggingen.   
Vi er erfarne advokater som kan hjelpe deg med din arveplanlegging.  

Dødsbo:

Advokatgården bistår arvinger med skifte av dødsbo. Det er stor variasjon på hvor komplisert og omfattende skifte av dødsbo er. Dette beror både på hvilke eiendeler og forpliktelser avdøde etterlater seg og omfanget av arveberettigede. Advokatgården bistår slik at avdødes forpliktelser og aktiva blir kartlagt og til at arven fordeles i tråd med lovens regler eller testament. Advokatgården bistår med kontakt med offentlige myndigheter herunder skatteetaten og skifteretten, og med utfylling av nødvendige skjema ved oppgjør av dødsboet.

 

***

bottom of page