top of page

Menneske-
rettigheter

Menneskerettigheter

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, EMK, er en del av norsk rett. Konvensjonen forbyr staten å begå inngrep i innbyggernes rettigheter og friheter. Konvensjonen påbyr dessuten statene å forhindre at andre begår ulovlige inngrep i innbyggernes rettigheter.

Menneskerettighetene har særlig betydning i barnevernssaker, straffesaker, ekspropriasjonssaker, saker om ytringsfrihet, diskriminering, religionsfrihet og saker om utvisning og overlevering av personer til andre land.

Norge har flere ganger vært dømt i Den Europeiske Menneskerettighets Domstolen, EMD. Dette har særlig vært i saker som omhandler barnevern, bruk av varetekt og glattcelle.  

EMK skal dessuten sikre at innbyggerne får en rettferdig behandling i domstolen.

 

***

bottom of page