top of page

Fri rettshjelp

Advokaten gir orientering om fri rettshjelp som varierer etter inntekt. Type sak er også avgjørende. Advokatene bistår med søking om fri rettshjelp.

Inntektsgrense er pr. dato (brutto årsinntekt):

  • Ektefeller/samboere: kr 490.000,-

  • Enslige: kr 320.000,-


Det ilegges egenandel for mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsats, som pr. 01.01.2022 er kr 1121,-. Egenandel fritt rettsråd er én gang salærsatsen. Egenandel fri sakførsel er 25 % av utgiftene, oppad begrenset til  8 x salærsatsen (kr 8.968,-).

Personer som har en årlig brutto inntekt under kr 100.000,- er fritatt egenandel. Advokaten sender søknad etter å ha innhentet din lønns- og/eller trygdeinntekt. Ved å klikke her kan du laste ned og fylle ut skjema for fri rettshjelp.

Last ned skjema for fri rettshjelp 

bottom of page