Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

Ved en fremtidsfullmakt får du anledning til selv å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser, dersom du på grunn av alder eller sykdom, ikke lenger er i stand til å ivareta din økonomi eller dine personlige interesser.

I fremtidsfullmakten kan du bestemme ordninger som er viktige for deg.  Du kan også bestemme hva som skal skje med dine verdier og eiendeler, dersom du selv ikke lenger har bruk for dem.


.

***

Ta kontakt
Vi ønsker å kunne hjelpe deg!

Telefon: 73 99 04 40

firmapost@advokatgarden.no

Kontoradresse/besøksadresse: Munkegata 41, 2. etg.

7010 Trondheim

 

Postadresse:
Postboks 500, 7405 Trondheim

  • Facebook - Hvit sirkel

© 2019 Advokatgården. Utviklet av Amadeus Reklame