top of page

EØS rett

Norske borgere har rettigheter og plikter i henhold til EØS-regelverket.
Dette være seg i forbindelse med for eksempel innvandring eller rettigheter i henhold til stønader fra folketrygden.
Har norske myndigheter behandlet din sak i samsvar med EØS-regelverket ?

Ta kontakt med Advokatgården for gjennomgang av din sak.


 

***

bottom of page