EØS rett

Norske borgere har rettigheter og plikter i henhold til EØS-regelverket.
Dette være seg i forbindelse med for eksempel innvandring eller rettigheter i henhold til stønader fra folketrygden.
Har norske myndigheter behandlet din sak i samsvar med EØS-regelverket ?

Ta kontakt med Advokatgården for gjennomgang av din sak.


 

***

Ta kontakt
Vi ønsker å kunne hjelpe deg!

Telefon: 73 99 04 40

firmapost@advokatgarden.no

Kontoradresse/besøksadresse: Munkegata 41, 2. etg.

7010 Trondheim

 

Postadresse:
Postboks 500, 7405 Trondheim

  • Facebook - Hvit sirkel

© 2019 Advokatgården. Utviklet av Amadeus Reklame