PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA